Php MongoDB Driver Kullanımı

Php ile mongodb driver kullanarak gerçek zaman

Gerçek Zaman

Yapılan eylemin anlık olarak işleşmesine gerçek zaman denir.

lı veritabanı işlemleri nasıl yapılır?


MongoDB Kurulum

Veritabanın bulunacağı bilgisayara mongodb kurmak için http://www.mongodb.org/downloads adresinden işletim sisteminize uygun sürümü indirebilirsiniz.


MongoDB Driver Kurulum

Php ile mongodb veritabanına bağlanmanız için öncelikle mongodb driver kütüphanesini kurmalısınız. İşletim sisteminize göre aşağıdan adımları takip ediniz.


MongoDB Driver kurulu olup olmadığını kontrol edelim.
<?php

if (extension_loaded('MongoDB')) {
    echo 'MongoDB Driver kurulu.';
} else {
    echo 'MongoDB Driver kurulu değil.';
}


Veritabanına Bağlanma

MongoDB Driver ile veritabanına bağlanalım.

$conn = new MongoDB\Driver\Manager('mongodb://localhost:27017');
// Bağlandığında bir dize döndürecektir. Bunu print_r ile kontrol edelim.
print_r($conn);

Veri ekleme (Insert)

Users veritabanına kullanıcı adı utaner ve şifresi deneme olan bir kullanıcı ekleyelim.

$data = new MongoDB\Driver\BulkWrite();

// Yazılacak veriyi ekler.
$data->insert([
  'username'=>'utaner',
  'password'=>'deneme'
  ]);

$response = $conn->executeBulkWrite('deneme.users', $data); // Verileri veritabanına yazdırır.
print_r($response);

Veri çekme (Query)

Users veritabanına eklediğimiz kullanıcı adı utaner olan kullanıcıyı veritabanından çekelim.

$query_data = ['username'=>"utaner"]; //Sorgu
$query = new MongoDB\Driver\Query($query_data);
$response = $conn->executeQuery('deneme.users', $query);

print_r($response);

Veri güncelleme (Update)

Kullanıcı adı utaner olan kullanıcının şifresini abc123 yapalım.

$data = new MongoDB\Driver\BulkWrite();
$data->update(['username' => 'utaner'], ['$set' => ['password' => 'abc123']]);

$response = $conn->executeBulkWrite('deneme.users', $data);


Veri silme (Delete)

Kullanıcı adı utaner olan kullanıcıyı veritabanından silelim.
$data = new MongoDB\Driver\BulkWrite();
$data->delete(['username' => 'utaner']);

$response = $conn->executeBulkWrite('deneme.users', $data);